Network Menu

Donationsprojektet: SI i Paris, 50 år

2021 fyller Svenska institutet i Paris 50 år.  De har valt en övergripande inriktning ”Amitié” (Vänskap), som ska genomsyra året. Det kommer att handla om vänskap i bred bemärkelse. SWEA har startat ett globalt donationsprojekt för att stötta detta som är helt i linje med våra syften.

Mer information:

Status av donationer >>>

Svenska institutets artikel om 50-årsjubileum

Presentation om SWEAs donationsprojekt >>

Svenska institutets beskrivning av bokprojektet (PDF) >>

För medlemmar — hur du kan donera (PDF) >>

För avdelningar — hur ni kan donera (PDF) >>

Till donationsblanketten >>

Mer information på donationer.sweaarkiv.org >>