Network Menu

Utmärkelser

Här beskriver vi de utmärkelser som Agneta Nilsson fått under åren:

1982 & 1997 — Kungamedaljer

Kungahuset loggaHans Majestät Konungens medalj, förr även Hovmedaljen, instiftades cirka 1814 och tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster. H.M. Konungens medalj finns i flera storlekar. Konungens medalj är, efter Serafimermedaljen, den högsta utmärkelse som statschefen delar ut till svenska medborgare sedan 1975 då de kungliga riddarordnarna upphörde att utdelas till svenskar. H.M. Konungens medalj präglas i flera storlekar, i guld eller silver, samt bärs i kedja eller band.

Agneta Nilsson har belönats med två kungamedaljer för insatsen med SWEA: 1982 och 1997 (8:e storleken i högblått band)

1989 — Sven A. Eliason Award 1989 (SACC-LA)

SACC-LA logoVarje år sedan 1988 har Swedish-American Chambers of Commerce of Los Angeles (SACC-LA) delat ut Sven A Eliason Merit Award. Utmärkelsen beskrivs så:

In the spirit of furthering Swedish-American relations, SACC-LA presents the Eliason Merit Awards to individuals who have contributed significantly toward strengthening relations between the United States and Sweden in the areas of commerce, culture, science and the arts. The award has been named in honor of the late Sven A. Eliason, who through his great contributions to many Swedish-American causes exemplified the requirements for this awards.

1989 gick utmärkelsen till Agneta Nilsson. Detta pris föräras personer som bidragit till att befrämja svensk-amerikanska relationer inom områdena handel, kultur, naturvetenskap och konst.

1995 — Årets Svensk i världen (Svenska i Världen, Stockholm)

SVIV logo

Sedan 1988 har föreningen Svenskar i världen (SVIV) utsett Årets Svensk i världen varje år. Utmärkelsen tilldelas en person som gjort ”framstående insatser för att profilera Sverige internationellt inom kultur, näringsliv, vetenskap, idrott eller på det humanitära området”. Bland de utsedda finns Staffan de Mistura, Anne-Sofie von Otter, Ingvar Kamprad och Astrid Lindgren.

SWEA Forum 1-2005 (omslag)1995 blev Agneta Nilsson Årets Svensk i världen. Juryns motivering för Agneta löd:

Agneta Nilsson har under många år och i olika sammanhang dokumenterat ett stort mått av kreativitet, sann medmänsklighet och oändlig energi. Genom grundandet av SWEA har Agneta Nilsson skapat ett nätverk och stöd för tusentals svenska kvinnor som bor och verkar utomlands.

Agneta Nilsson personifierar styrkan hos många av de svenska kvinnor, vilka flyttat med sin make till utlandstjänstgöring inom svenskt näringsliv och utlandsförvaltning och inom internationella organisationer. Dessa svenska kvinnor utför i tysthet en stor insats för såväl vårt land som de svenska verksamheter vilka de representerar. Agneta Nilsson är en utomordentlig förebild för alla de kvinnor som aktivt bidrar till att skapa en positiv bild av Sverige i utlandet.

För mer information:

2005 — The Great Swedish Heritage Award (Swedish Council of America)

Swedish Council of America logoMellan 1980 och 2008 delades ut The Great Swedish Heritage Award av Swedish Council of America till personer som hade spridat förståelse och insikt om det svenska arvet i USA samt hade ökad kunskap om svensk kultur och svenska traditioner. (Efter 2008 kombinerades The America’s Swede of the Year Award och The Great Swedish Heritage Award till en utmärkelse, The SCA Great Achievement Award, som hedrar enastående bidrag av svenskar och individer med svenska rötter i Nord Amerika.

Agneta Nilsson tilldelades priset år 2005 som grundare av SWEA International.

För mer information:

2006 — Årets Svensk-Amerikan (Vasa Order of America)

Vasa Order logoAgneta Nilsson fick utnämnandet Årets Svensk-Amerikan av Vasa Order of America för att hon ordnat ett antal julmarknader i San Pedro/Los Angeles. Intäkterna från en tidig julmarknad, 1967, gjorde att församlingen kunde köpa en prästgård som ligger där än idag.

För mer information:

2009 — Årets Svenska Kvinna, ”Heders-ÅSKa” (SWEA)

Agneta Nilsson; Foto: Kerstin Alm

Agneta Nilsson
Foto: Kerstin Alm

Hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna (ÅSK) har delats ut sedan 1989. Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen. På SWEAs 30-årsjubileum i 2009 blev Agneta Nilsson förtjänstfullt utnämnd till Årets ”Heders-ÅSKa”. Juryns motivering:

I sin Sverigefrämjande verksamhet i utlandet värvat över 8.000 ambassadörer för Sverige, har Agneta Nilsson satt Sverige på kartan på mer än 70 platser i 34 länder världen över. En person som förverkligat sin vision och under 30 år lagt ned hela sin själ och nog ännu mer av sin energi på att forma och utveckla vår fantastiska organisation. Vid sidan av detta helt unika livsverk har hon på många andra områden fört Sveriges fana högt i världen.

För mer information:

2009 — Hans Mattson Plaketten i Önnestad (Vasaordens Amerikaloge)

Hans MattsonHans Mattson var född 1832 i Önnerstad i Skåne och är en av Sveriges mest kända namnkunniga emigranter. Plaketten initierades av en släkting till Hans Mattson och delas ut av Vasaordens Amerikaloge i Kristianstad och Önnerstads hembyggdsförening.

Agneta Nilsson fick Hans Mattson Plaketten för sitt arbete med att främja kontakterna, inte bara mellan Sverige och USA, hennes båda hemländer, men också för att hon har bidragit till att sprida svensk kultur och svenska seder runtom i världen.

För mer information:

2010 — Ellis Island Medal of Honor (NECO)

National Ethnic Coalition of Organizations (NECO) logoNational Ethnic Coalition of Organizations (NECO) delar ut Ellis Island Medal of Honor. Priset initierades 1986 och erkänns av USAs regering, båda senat och representanthus, som ett av USAs mest prestigefyllda priser. Syftet med priset är att bevara grundpelarna i det amerikanska samhället: mångfald, respekt, tolerans och förståelse mellan människor.

Agneta Nilsson tilldelades Ellis Island Medal of Honor 2010 och därmed tillhör en celeber medaljskara där bland andra sex av USAs presidenter, Frank Sinatra, Eli Wiesel och Muhammad Ali återfinns.

För mer information:

Save