Network Menu

Agneta Nilsson och SWEA – historik

Från allra första början var det längtan till Sverige som gjorde att Agneta Nilsson grundade SWEA.

Hon flyttade till Los Angeles 1961 och trots att hon genom maken Gunnar som jobbade på SAS (Scandinavian Airlines) hade möjlighet att komma till Sverige tre eller fyra gånger om året, kände hon också ett behov av att prata svenska, utöva svenska seder och även sprida budskapet till andra amerikaner om att Sverige finns.

På en julmarknad 1978 i Los Angeles planterades det avgörande fröet till det som idag är SWEA. Agneta arrangerade då en svensk julmarknad vars like inte hade skådats i Los Angeles tidigare. Man samlade in pengar till Svenska kyrkan och evenemanget bjöd på det allra bästa av svenska julseder. Denna succé gav mersmak och året därpå började svenskorna i Los Angeles att träffas hemma hos Agneta och startade sedan en kvinnoförening i Los Angeles.

Agneta hade också under en längre tid samlat på visitkort och snart bjöd den nystartade föreningen in kvinnor och män med svenskanknytning till en träff på Holiday Inn i Westwood, Kalifornien. Av de omkring hundra deltagarna blev så gott som alla medlemmar i Los Angelesföreningen. Nio månader efter att SWEA Los Angeles startades öppnade Orange County en egen avdelning och 1980 bildades SWEA San Diego. Året därpå, 1981, grundades paraplyorganisationen SWEA International, Inc. och genom denna kunde man knyta samman de nya avdelningarna. Agnetas vän, Prinsessan Christina fru Magnusson, kom också att bli hedersmedlem i SWEA.

1982 startades den första avdelningen utanför USA, SWEA Toronto. Senare under 1980-talet grundlades också flera avdelningar i Asien. 1987 startades SWEA Stockholm och samma år grundades SWEA Paris, den första europeiska avdelningen utanför Sverige. Efter grundandet av SWEA Paris var det enkelt att starta andra avdelningar i Europa; Köln-Bonn, London och Madrid var några av de första. Idag finns SWEA på fem kontinenter i omkring trettio länder med ett sjuttiotal avdelningar.

Varje år delar SWEA ut tre stora och betydelsefulla stipendier: Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället, Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer samt Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna. Dessutom har sedan 1989 hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna förärats tjugofem svenskor som på olika sätt varit “ambassadörer” för Sverige i utlandet.

SWEAs historia och verksamhet finns bland annat samlat i åttio pärmar med mängder av material från det att SWEA startades, stipendieinformation, SWEA-magasin, korrespondens, information från Världsmöten och annat material som Agneta samlat på sig under åren. Avsikten med detta material är att det ska doneras till Swenson Swedish Immigration Research Center i Illinois, USA och ligga till grund för många spännande forskningsprojekt i framtiden.

Agneta menar att det som är speciellt med SWEA är att Sweorna inte tillhör någon speciell yrkesgrupp eller att samtliga medlemmar är i en viss ålder. Det är den fina blandningen av människor som trivs tillsammans oavsett var man kommer från eller har för bakgrund som svetsar Sweorna samman. Och på samma gång som Sweorna har roligt så ska medlemmarna också sprida svensk kultur och svenska traditioner till andra. Att SWEA uppfyllt denna önskan gav ambassadör Jan Eliasson bevis på i talet han höll på SWEAs 25-årsjubileumsmiddag 2004 i Blå Hallen: ”Alla ni Sweor för inte bara ut Sverige till världen, ni för också hem världen till SWEA”.

Att en organisation av SWEAs kaliber kräver mycket arbete och många eldsjälar för att startas upp och fortleva säger sig självt. Intervjuer och historier från de som har mött och arbetat med Agneta ger vid handen att hon är en mycket speciell person. Hon är en kombination av energi och smittsam entusiasm, innovativ, snillrik i att få sin vilja fram på ett diplomatiskt men ändå rättframt sätt, men också ett outsinligt mått av lojalitet, vänfasthet och personlig omtänksamhet. Dessa är också egenskaper som präglar SWEA i dess verksamhet och återspeglas i den unika sammahållning och hängivenhet som finns inom organisationen.

Agneta Nilsson; Foto: Privat

Agneta i folkdräkt; Foto: Privat

Agneta i special dress på VM2011 i Kuala Lumpur; Foto: Kerstin Alm