Network Menu

Om språk och förkortningar

Att främja och vårda det svenska språket ingår i SWEAs syften och är därför en av grundpelarna i vår verksamhet. För att förenkla vår interna kommunikation, använder vi ofta förkortningar, som du kan lära dig mer om här:

SWEAs förkortningar

SWEAs regioner
Asien = Region Asien
MAME = Region Mellersta Amerikas
MEMA = Region Mellersta Europa, Mellanöstern och Afrika
OAME = Region Östra Amerikas
OEMA = Region Östra Europa, Mellanöstern och Afrika
VAME = Region Västra Amerikas
VEMA = Region Västra Europa, Mellanöstern och Afrika

Ordförande
AO = avdelningsordförande
IO = internationell ordförande
RO = regionordförande
VIO = vice internationell ordförande

Möten
ISM – internationellt styrelsemöte (idag ersatt av VM)
IÅM = internationellt årsmöte
RM = regionmöte
VM = världsmöte

Vår organisation
SWEA = Swedish Women’s Educational Association, Inc.

SWEAs namn och varumärke

SWEA_Logga_GulPåBlåBkgr-300x123Det registrerade namnet för vår organisation är SWEA. Detta namn är också vår registrerade logga. Tillsammans utgör de SWEAs vaumärke. SWEA används i globala och lokala syften. Vid lokal användning kan det göras i samband med avdelningsnamn.

  • SWEA International eller SWEA Int’l.
  • SWEA Zürich, SWEA Stockholm

Vad heter vi egentligen?

Vår organisation heter SWEA.

SWEA Forum är SWEAs internationella medlemstidning.

Jag är en Swea, vi är Sweor, vi är alla SWEA-medlemmar.

SWEA i sammansättningar följs av bindestreck, SWEA-land och SWEA-Nytt.

SWEAs och Sweas i genitiv skrivs utan kolon eller accent.

Det är inte lätt att stava och böja ord!

Ordförande böjs på samma sätt som arbetare: En arbetare, två arbetare, arbetaren, arbetarna. En ordförande, två ordförande, ordföranden, ordförandena

Singular: Vår internationella ordförande, Stockholms ordförande, ordförandens rader, ordföranden klubbade förslaget.

Plural: två ordförande beslöt, våra MEMA-ordförande träffades, ordförandena i MEMA träffades, alla ordförandenas överenskommelse var.

Inga “s” i sammansättningar med region: regionordförande, regionstyrelse, regionmöte, regionkassa.

Vi sitter i styrelser och kommittéer inte ”på” dem.

Stipendiekommittén delar ut ett stipendium, stipendiet, stipendiebeloppet, stipendierna. Kompendium böjs likadant.

Accenter: Kommitté ska ha accent, men inte museet eller jubileet, museibesök.

Kom ihåg att webbsida stavas med två “b”! 🙂

book-3101450_960_720

Public domain via Pixabay.com

Svenska akademien

Ett av SWEAs syften är att sprida svenska språket. Vid osäkerhet rekommenderar vi följande resurser från Svenska akademien (https://svenska.se/)

: