Network Menu

Vad är en region?

SWEAs sju regionerSWEA International består av sju administrativa enheter, regioner.

Varje region har en egen regionstyrelse och i den ingår alla avdelningsordföranden (AO) i regionen tillsammans med en regionordförande (RO) (se Styrelsesidan för alla ROs namn och epostadresser).

Förutom dessa styrelsemedlemmar kan även en sekreterare och en kassör ingå och där skiljer sig regionstyrelserna åt. I vissa regionstyrelser handläggs kassör- och sekreteraruppgifterna av avdelningsordföranden medan man i andra regioner använder sig av en eller flera utomstående SWEA-medlemmar.

Regionstyrelsen ansvarar för att SWEAs stadgar och regionekonomi följs. En annan viktig uppgift är att utbyta idéer och tips som främjar avdelningarnas utveckling, regionen och SWEA globalt.

Regionordföranden är vald av SWEAs medlemmar i två steg: först väljer medlemmarna i en avdelning sin styrelse, sedan väljer avdelningsstyrelsen i regionen sin regionordförande.

En regionordförande är inte endast ordförande i en region. Hennes viktigaste uppgift är som styrelsemedlem i den internationella styrelsen. Hon är länken mellan avdelningsstyrelsen och SWEA International och hon lyssnar till sin region för att sedan föra dess talan i den internationella styrelsen. I SWEA Internationals styrelse måste hon fatta beslut som i första hand gagnar den globala verksamheten och är i linje med föreningens stadgar.

I den internationella styrelsen ingår nio beslutsfattare, SWEAs internationella ordförande, vice ordförande samt sju regionordföranden. Det finns ett nära samarbete mellan de sju regionordförandena avseende regiongemensamma frågor.